Better Living Through Ajw3305. - My Old Flame

Konstiga förkortningar

När det kommer till förkortningar så kanske man inte riktigt känner för att göra det som krävs för att samtidigt också kunna göra det som behövs samtidigt som man gör det som skall göras. RDA är en sådan förkortning som man kanske inte känner till men frågan är vad man gör ifall man inte riktigt har någon koll och därför också har en bra ide för vad som skall göras. Men om man inte vill göra allt som skall göras så kanske man försöker sig på att göra allt som skall göras för att lära sig dessa förkortningar och därigenom också få ihop det som man kanske inte kommer ihåg eller kan.